Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej „RAP” Radomsko i UKS „RAP” Radomsko, zwanych dalej „RAP” Radomsko

1. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować „RAP” Radomsko na zajęciach, turniejach jak i w życiu codziennym.

2. Maksymalnie grupy treningowe mogą liczyć 15 zawodników.

3. Zajęcia w „RAP” Radomsko odbywają się zgodnie z harmonogramem.

4. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia, a rodzic/opiekun oświadcza, że stan zdrowia dziecka jest dobry i umożliwia mu udział w treningach Akademii „RAP” i klubie UKS „RAP”.

5. „RAP” Radomsko nie ubezpiecza zawodników podczas zajęć treningowych.

6. W szatniach za rzeczy pozostawione i zgubione „RAP” Radomsko nie ponosi odpowiedzialności jak również za szkody wyrządzone przez dzieci w szatniach.

7. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych.

8. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi:

 • Grupa Trampkarz i Grupa Młodzik w UKS „RAP” Radomsko – 80 zł miesięcznie
 • Grupa Czerwona, Niebieska, Żółta, Biała (Grupa „A”) w Akademii RAP Radomsko – 80 zł miesięcznie
 • Grupa Czerwona, Niebieska, Żółta (Grupa „B”) w Akademii RAP Radomsko – 60 zł miesięcznie
 • Grupy dziewczęce RAP GIRLS w Akademii RAP Radomsko – 60 zł miesięcznie
 • dla rodzeństwa  – (minus) 10 zł od dziecka

9. Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca (poza lipcem) na numer konta Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej „RAP” Radomsko (grupa Biała, Żółta, Niebieska, Czerwona i grupy RAP GIRLS) i UKS „RAP” Radomsko (grupa Młodzik i Trampkarz) – zamieszczonych na stronie internetowej „Kontakt”

10. „RAP” Radomsko nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić trenerowi jak długa będzie absencja w treningach.

11. Przy usprawiedliwionej absencji dłuższej niż trzy tygodnie opłata za treningi nie będzie pobierana.

12. Nowi zawodnicy w grupie mają tydzień nieodpłatnych zajęć w celu zaaklimatyzowania się w grupie i nowym otoczeniu.

13. Na wszystkich zajęciach obowiązuje jednakowy sprzęt. Zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy. Na turniejach sprzęt musi być czysty i schludny.

14. Po każdych zajęciach można zakupić u trenerów koszulkę treningową i spodenki treningowe „RAP” Radomsko, a także inne ubiory

 • koszulka 40 złotych, spodenki 35 zł, komplet 65 zł
 • getry 25 zł
 • dres 180 zł
 • czapka letnia 25 zł
 • czapka zimowa 25 zł
 • kurtka ortalionowa 85 zł

15. Podczas zajęć prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do szatni.

16. Zawodnicy będą poddawani ocenie, dzięki której będą kierowani do odpowiednich grup – zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.

17. Rodzic wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w „Oświadczeniu Rodzica” dla potrzeb wewnątrz organizacyjnych „RAP” Radomsko zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku Sejmu RP VIII kadencji, zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

18. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości zorganizowanych przez „RAP” Radomsko oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach. Ponadto wyraża zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez dziecko na stronie internetowej klubu, profilach internetowych zarządzanych przez klub jak Facebook i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji klubu.

19. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na na fotografowanie/filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nazwy drużyny, funkcji, udziale w turniejach i innych wydarzeniach związanych z działalnością „RAP” Radomsko w komunikacji marketingowej i wizerunkowej oraz Sponsorów – w szczególności w materiałach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Sponsorów na ich stronach internetowych, w reklamach elektronicznych, wydawnictwach oraz w informacjach prasowych.

20. „RAP” Radomsko zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.

21. Zawodnik i rodzic zawodnika powinien przestrzegać regulaminu wewnętrznego.

22. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej „RAP” i klubu UKS „RAP” Radomsko.

23. Każdy rodzic powinien poznać ideę „RAP” Radomsko oraz program szkolenia, co dostępne jest na stronie www.rap-radomsko.pl w dziale „Dla rodziców”.

24. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd klubu UKS „RAP” Radomsko oraz koordynator/trener grup treningowych Akademii „RAP” Radomsko

RADOMSZCZAŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA

&

UKS „RAP” RADOMSKO