Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej „RAP” Radomsko i UKS „RAP” Radomsko

1. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować „RAP” na zajęciach, turniejach jak i w życiu codziennym.

2. Maksymalnie grupy treningowe mogą liczyć 25 zawodników.

3. Zajęcia w „RAPie”odbywają się zgodnie z harmonogramem.

4. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia, a rodzic/opiekun oświadcza, że stan zdrowia dziecka jest dobry i umożliwia mu udział w treningach Akademii „RAP” i klubie UKS „RAP”.

5. „RAP” nie ubezpiecza zawodników podczas zajęć treningowych.

6. W szatniach za rzeczy pozostawione i zgubione „RAP” nie ponosi odpowiedzialności jak również za szkody wyrządzone przez dzieci w szatniach.

7. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych.

8. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 60 zł miesięcznie i należy ją wpłacić do 10 każdego miesiąca (rodzeństwo – 50 zł).

9. Wpłaty należy dokonywać na numer konta Akademii ( zamieszczone na stronie internetowej „Kontakt”).

10. „RAP” nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić trenerowi jak długa będzie absencja w treningach.

11. Przy absencji dłuższej niż trzy tygodnie opłata za treningi nie będzie pobierana.

12. Nowi zawodnicy w grupie mają tydzień nieodpłatnych zajęć w celu zaaklimatyzowania się w grupie i nowym otoczeniu.

13. Na wszystkich zajęciach obowiązuje jednakowy sprzęt. Zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy Na turniejach sprzęt musi być czysty i schludny.

14. Po każdych zajęciach można zakupić u trenerów koszulkę treningową i spodenki treningowe Akademii.

Koszt koszulki 40 złotych, koszt spodenek 30 zł, a komplet 60 zł.

15. Podczas zajęć prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do szatni.

16. Zawodnicy będą poddawani selekcji celem stworzenia odpowiednich grup zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.

17. Rodzic wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w „Oświadczeniu Rodzica” dla potrzeb wewnątrz organizacyjnych „RAP” Radomsko zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku Sejmu RP VIII kadencji, zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

18. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości zorganizowanych przez „RAP” Radomsko oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach. Ponadto wyraża zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez dziecko na stronie internetowej klubu, profilach internetowych zarządzanych przez klub jak Facebook i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji klubu.

19. „RAP” Radomsko zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.

20. Zawodnik powinien przestrzegać regulaminu wewnętrznego.

21. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej „RAP” i klubu UKS „RAP” Radomsko.

22. Każdy rodzic powinien poznać ideę „RAPu” oraz program szkolenia, co dostępne jest na stronie www Akademii w dziale „Dla rodziców”.

23. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd klubu UKS „RAP” Radomsko oraz koordynator/trener grup treningowych Akademii „RAP” Radomsko

RADOMSZCZAŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA

&

UKS „RAP” RADOMSKO